Get Adobe Flash player

  ประวัติอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2424 พระเจริญราชเดช (ฮึ่ง) เจ้าเมืองมหาสารคาม ได้มีดำริตั้งเมืองขึ้นอีก 2 เมือง คือ บ้านหนองบัวโพธานาเลา ให้ท้าวสุริยวงษ์ (บุญมี) เป็นเจ้าเมืองและขอเท้ามหาพรม (ย่าง) เป็นอรรคฮาด ซึ่งเป็นบุตรของพระยาขัติยวงษาศรีรัง อีกที่หนึ่งคือบ้านวังทาหอข่วง โดยให้เท้าสุริโย (เสือ) บุตรเท้าโพธิราช เป็นเจ้าเมือง ครั้นต่อมา พ.ศ.2425 สมัยรัชการที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าให้แต่ตั้งบ้านหนองบัวโพธานาเลาเป็นเมืองวาปีปทุม และ ตั้งท้าวสุริยวงศ์ เป็นพระพิทักษ์นรากร และตั้งบ้านวังทาหอข่วงเป็นเมืองโกสุมพิสัย แล้วตั้งพระยาสุนทรพิพิธเป็นเจ้าเมือง โดยให้ชื่อเจ้าเมืองทั้งสองคล้องจองกัน คือ พระพิทักษ์นรากร พระสุนทรพิพิธต่อมาพระพิทักษ์นรากรได้เดินทางไปรับสารตราตั้งกลับมาถึงพุทไธสง เกิดล้มป่วยและถึงแก่กรรม ท้าวโพธิสาร (อุ่น) จึงได้รับคัดเลือกเป็นพระพิทักษ์นรากรคนใหม่ แล้วจึงปรึกษาท้าวมหาพรหมวาเมืองวาปีปทุม มีชัยภูมิไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะสม จึงได้เลือกเอาริมหนองแสง ตั้งที่ทำการขึ้นใหม่และ ได้ทำนุบำรุงบ้านเมือง มีการสร้างวัดขึ้นหลายวัด เช่น วัดโสมนัสประดิษฐ์ จนถึง พ.ศ.2444 ทางราชการจึงได้ยุบเมืองวาปีปทุม ลงเป็นอำเภอ ชื่อว่า อำเภอวาปีปทุม จนถึง พ.ศ.2464 ทางราชการจึงได้ตัดคำว่าเมืองออกโดยใช้ชื่อว่า "อำเภอวาปีปทุม" จนถึงปัจจุบัน สถานภาพทางการปกครอง สถานีตำรวจภูธรอำเภอวาปีปทุมตั้งอยู่ที่ 291 หมู่ที่ 1 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ทิศเหนือ ติดกับ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ทิศใต้ ติดกับ ตลาดเทศบาล ทิศตะวันออก ติดกับ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ทิศตะวันตก ติดกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมอำเภอวาปีปทุม ทั้ง 15 ตำบล และมีสถานีในปกครองอีก 1 สถานีคือ สภ.ต.นาข่า พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 15.45 ถึง 16.00 ลองติจูดที่ 103.15 ถึง 103.30 พื้นที่ 605.774 ตร.กม. หรือ 378,606.25 ไร่ ประชากรรวม 115,294 คน เป็นชาย 57,102 คน เป็นหญิง 58,112 คน มีจำนวน 15 ตำบล 240 หมู่บ้าน จำนวน 15 อบต. , 1 เทศบาลตำบล สถานที่สำคัญ 

 โบราณสถานกู่บ้านแดง, กู่บ้านสนาม


ž                              
ประวัติสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม เป็น สถานีตำรวจภูธร ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม   ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๑ ถนนกฤษมานิต หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ ๖ ไร่  ๓ งาน  ๙๖ ตารางวา     ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔   มี สิบตำรวจโททา 

ครชสาร เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก   ปัจจุบัน พันตำรวจเอกวิศักดิ์  อินทกรอุดม ตำแหน่งผู้กำกับการสถานี ( 5 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ –ปัจจุบัน)หัวหน้าสถานี

พ.ต.อ.สุนันท์ สร้อยสุด

ผกก.สภ.วาปีปทุม

แผนที่อำเภอวาปีปทุมระบบงานตำรวจ

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ตารางการปฏิบัติประจำเดือน

  • เวรพนักงานสอบสวน
  • เวรร้อยเวรประจำการ
  • เวรศปก.สภ.ฯ
  • ตารางเวรสิบเวร-ผู้ช่วยฯ,วิทยุสื่อสาร
  • เวรธนาคาร-ร้านทอง